Statik Poprad - statický posudok
Statické posudky stavieb: 0903 606 487

Statik v Poprade | PCstatik s.r.o.

Projekčná kancelária PCstatik pôsobí na trhu od roku 1992. Zaoberá sa všeobecnou statikou stavieb. Ponúka riešenia nosných konštrukcií budov a iných objektov pozemného staviteľstva. V súčasnosti je jediným majiteľom autorizovaný stavebný inžinier Ing. Jaroslav Cuník.

Služby projekčnej kancelárie

 • statika stavieb
 • statické posudky
 • statický výpočet, dynamický výpočet
 • projektovanie nosných konštrukcií
 • realizácia stavieb
 • stavebný inžiniering
 • Statické posudky, statické zaistenie stavieb

  Firma patrí medzi významné statické projektové organizácie v oblasti spišsko-tatranského regiónu a spolupracuje na projektových prácach a odborných statických posudkoch v rámci celého územia Slovenskej Republiky. Pri vzniku svojej činnosti ako jedna z prvých súkromných firiem v Poprade používala pri návrhu a projektovaní stavieb výpočtovú techniku.

  Aj keď hlavnou náplňou sú stále dodávky projektových prác a posudkov v oblasti statiky, odborné skúsenosti z investičnej výstavby, viedli postupne firmu ku zabezpečovaniu komplexného stavebného inžinieringu a k realizácií stavieb. Prvoradá je pre firmu vysoká kvalita, odbornosť a komplexnosť služieb, a to všetko k spokojnosti klienta.

  Projekčná kancelária Poprad

  PCstatik s.r.o.
  Ing. Jaroslav Cuník

  Dostojevského 4532/71
  Poprad

  Tel. číslo: 0903 606 487

  E-mail: pcstatik@gmail.com
  Web: www.pc-statik.sk